ฤกษ์แต่งงานปี 2556 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลปี 56


 

ดูฤกษ์แต่งงาน ปี2556 ฤกษ์แต่งงานปี 2556

 

 

 ฤกษ์แต่งงานปี 2556 เดือนมกราคม  ฤกษ์แต่งงานปี 2556 เดือนกุมภาพันธ์
 ฤกษ์แต่งงานปี 2556 เดือนมีนาคม  ฤกษ์แต่งงานปี 2556 เดือนเมษายน  
  ฤกษ์แต่งงานปี 2556 เดือนพฤษภาคม  ฤกษ์แต่งงานปี 2556 เดือนมิถุนายน  
 ฤกษ์แต่งงานปี 2556 เดือนกรกฎาคม  ฤกษ์แต่งงานปี 2556 เดือนสิงหาคม
 ฤกษ์แต่งงานปี 2556 เดือนกันยายน  ฤกษ์แต่งงานปี 2556 เดือนตุลาคม
 ฤกษ์แต่งงานปี 2556 เดือนพฤศจิกายน  ฤกษ์แต่งงานปี 2556 เดือนธันวาคม

 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อาจารย์สมศักดิ์ ภัทรภาณีนาท ได้กล่าวฝากเพิ่มเติมว่า ถ้าต้องการได้ฤกษ์ที่สมบูรณ์ ต้องใช้ดวงของทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ประกอบกันเพื่อหาวันที่ดีที่สุดซึ่งเป็นวันสำคัญของชีวิต

 

Advertisements
รูปภาพ

ฤกษ์แต่งงานปี 2556 เดือนมกราคม